ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

18:00 – 19:00

ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ : ΑΡΧΑΡΙΟΙ

19:00 – 20:00

ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΤΑ : ΑΡΧΑΡΙΟΙ

20:00 – 21:00

ΧΟΡΟΣ ΕΦΗΒΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

21:00 – 22:00

ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

22:00 – 23:00

ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

18:00 – 19:00

ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΟ : ΑΡΧΑΡΙΟΙ

19:00 – 20:00

ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΑ

ΜΕΤΑ : ΑΡΧΑΡΙΟΙ

20:00 – 21:00

ΧΟΡΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟ

21:00 – 22:00

ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

22:00 – 23:00

ΧΟΡΟΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ: ΑΡΧΑΡΙΟΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

18:00 – 18:45

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ

ΠΑΙΔΙΚΟ : ΑΡΧΑΡΙΟΙ

Μαθήματα μουσικής κατόπιν συνεννόησης